הוצאה לפועל – פשיטת רגל – כינוס נכסים – הפטר – עיקולים – נצרת עילית – עפולה


כל מי שמתעסק עם הוצאה לפועל, כונס נכסים, עיקולים ותהליכים של הכרזה על פשיטת רגל, שומע על כל מיני מושגים שונים שלא תמיד ברור לו מה בדיוק משמעותם. אתר משרד המשפטים או עורכי דין הוצאה לפועל משתמשים במילים גבוהות להסבירם. אנו לעומת זאת הכנו עבורכם מילון בגובה העיניים:

חדלות פרעון – זהו המצב בו אדם נקלע למצב כלכלי בו אינו יכול לשלם את חובותיו. החובות שלו גדולים והכנסותיו אינן מאפשרות לו לשלם את החובות. מי שמגיע למצב זה של חדלות פרעון צריך לפנות לכונס הנכסים הרשמי בבקשה להכרזה על פשיטת רגל.

כינוס נכסים – זהו התהליך שבו כונס הנכסים אשר מונה על ידי בית המשפט אוסף את נכסיו של החייב ומחלק אותם בין הנושים. למשל אם החייב מחזיק בנכסי נדל"ן, כונס הנכסים רשאי למכור נכסים על מנת לשלם את החובות לנושים. באחריותו של כונס הנכסים לנהל בצורה מושכלת עם היגיון כלכלי. למרות שמטרתו היא להחזיר את הכסף לנושים הוא אינו עובד עבורם – כונס הנכסים הוא נציג מטעם מערכת המשפט.

טופס 4 פשיטת רגל – טופס זה הוא הבקשה אותה מגיש החייב לכונס הרשמי ובו הוא מבקש שיוכרז כפושט רגל. הטופס מכיל פרטים בסיסים לגבי החייב ותיקי ההוצאה לפועל שעומדים נגדו. הגשת הבקשה מחייבת גם הגשה של טופס 5, טופס 5א ותצהיר חייב.

תצהיר חייב – בנוסף לטופס 4 פשיטת רגל, על החייב להגיש תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין לגבי החוב. יש לשכור את שירותי של עורך דין הוצאה לפועל על מנת לכתוב את התצהיר. יש לו חשיבות מאוד גבוהה, בסופו של דבר זוהי מהות הבקשה להכרזה כפושט רגל. בתצהיר יש לפרט את כל נסיבות התגלגלות החוב. לבית המשפט חושב לדעת אם החובות הן תוצאה של כשלים כלכליים שנעשו בתום לב.

טופס 5 – טופס זה הוא דין וחשבון מפורט על כל החובות והנכסים של החייב. בטופס זה טבלאות רבות למילוי בו החייב צריך להצהיר, לצד פרטיו האישיים, על כל חובותיו לנושים; ערבויות שנתן; הוצאות שוטפות; תביעות שעומדות נגדו בבי משפט; תיקי הוצאה לפועל; עיסוק והכנסה; נכסים וזכויות שונות; חשבונות בנק וביטוחים. טופס זה מתלווה לטופס 4 פשיטת רגל.

טופס 5א – טופס זה הוא כתב יתור סודיות. החייב מצהיר על הסכמתו שכל אדם או גוף רלוונטי ימסור מידע הנוגע למצבו הכלכלי לכונס הרשמי

עורך דין הוצאה לפועל – תהליך הבקשה להכרזה על פשיטת רגל מחייב תצהיר החתום על ידי עורך דין. מסיבה זו יש לחפש עורכי דין הוצאה לפועל, כלומר עורך דין המנוסה בהליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל, כינוס נכסים, איחוד תיקים וכו'.

הכונס הרשמי – הכונס הרשמי הוא גוף במשרד המשפטים המופקד על תהליכי טיפול בחדלות פרעון. כאשר מגישים בקשה לפשיטת רגל מגישים אותה לכונס הרשמי. מהרגע שהוגה הבקשה, נציגיו של הכונס הרשמי הופכים להיות צד בכל הדיונים בבתי המשפט המחוזיים בנוגע לחובות החייב.

הוצאה לפעול – ההוצאה לפועל היא חלק מרשות האכיפה והגבייה הממשלתית. זהו הגוף המגיע אל החייב עם עיקולים וסנקציות שמטרתם להחזיר את החוב לנושים. אך בטרם ההוצאה לפועל פותחת בהליך הגבייה דרושה החלטה של בית משפט המחייב אדם לשלם חוב.

נושים – אנשים או עסקים הדורשים מאדם לשלם את חובותיו. כאשר החייב אינו משלם את חובותיו הנושים פונים להוצאה לפועל ופותחים נגדו תיק. במקרים מסוימים כאשר הנושים אינם מצליחים לגבות את החוב באמצעות ההוצאה לפועל הם יכולים לפנות לכונס הרשמי ולבקש ממנו להכריז על החייב כפושט רגל ולבקש מינוי כונס נכסים.

צו הפטר – כאשר הוכרזה פשיטת רגל בסמכותו של בית המשפט לתת צו הפטר אשר משמעותו מחיקת החובות או חלקן של החובות. צו הפטר ניתן בדרך כלל כאשר מומשו כל הנכסים ועדיין נותר חוב. בתי המשפט נותנים משקל רב לנסיבות החוב ורוצות לדעת האם החייב נקלע לחובות בתום לב. זהו שיקול בהחלטה לגבי צו הפטר.

איחוד תיקים – במקרה שעומדים כנגד חייב מספר תיקים בהוצאה לפועל הוא רשאי לפנות אליהם ולבקש איחוד תיקים. המטרה באיחוד תיקים היא להקל על החייב להתנהל מול ההוצאה לפועל ולהפחית את מספר הזימונים ללשכות ההוצאה לפועל אשר לעתים מתקיימים במחוזות שונים. לאיחוד תיקים יש גם השלכות אחרות על החייב כמו צו עיכוב יציאה, עיקולים וחקירת יכולת. ההמלצה היא להגיש בקשה לאיחוד תיקים עם עורכי דין הוצאה לפועל או מי שמבין היטב בנושא ובהשלכותיו.

עקרון העדיפות ועקרון השוויון – כאשר מתקיים תהליך של כינוס נכסים על כונס נכסים לחלק את הכספים לנושים. הבעיה היא שבמקרים רבים ישנם נושים רבים. לכל נושה יש סכום אחר הנזקף לזכותו. מכאן נשאלת השאלה איך יחולקו הכספים לנושים? על כונס הנכסים לעבוד לפי שני עקרונות – עקרון העדיפות ועקרון השוויון. עקרון העדיפות מחלק את הנושים לשלוש רמות ונותן להם עדיפות לפי הסדר הבא:

  1. שעבוד ראשון על נכס – שעבוד הנקבע בחוק, בדרך כלל מדובר בשעבוד לטובת רשויות המס.

  2. נושים המחזיקים בשעבוד זמני על הנכסים.

  3. כלל החובות – חובות אחרים שיש עלי עדיפות נמוכה, למשל אם מדובר בחברה אלו החובות לבעלי המניות.

עיקרון העדיפות חייב להשתלב עם עיקרון השוויון. על פי העיקרון הנכסים מתחלקים באופן שווה בין הנושים באותה הרמה של עיקרון העדיפות. כל אחד מהנושים זוכה לפרעון לפי אחוז דומה.

שימו לב כי מילון מושגים זה מפשיט את הדברים לצורך ההסבר ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם עורכי דין הוצאה לפועל וממומחים לנושא.

נצרת עילית – עפולה – חיפה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *