הסדר חוב – הסדר נושים – פשרה


פשרה – הסדר חוב – הסדר נושים

סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל – פשרה או הסדר לפני צו כינוס 

הליך זה, הינו הליך מקדמי אשר עומד לרשות החייב אשר מגיע למצב שבוא הוא יכול להראות שאינו יכול לשלם את חובותיו בשום דרך שהיא, אך הוא מאוד מעוניין בכך.

בכלל הרעיון הוא תמיד כן להחזיר את החייבים למסלול שבו הם חוזרים לשוק מה שנקרא, גם אם זה בהסדר חוב נוח שבו הם ישלמו רק חלק מהחוב ובנוסף לרוב בתשלומים, אך העיקר שהחייב כן ישלם לנושיו משהו ולפי סעיף זה משהו אשר מוסכם ע"י הנושים.

הליך בקשה לאישור הצעת פשרה או הסדר

 כל חייב אשר סך כל חובותיו כלפי נושים עולה על סכום של 34,963.07 במדויק, רשאי להגיש בכל עת לבית המשפט בקשה לאשר הסדר או פשרה עם נושיו.

במידה והחייב הגיש בקשה לפשיטת רגל מבעוד הגשת הבקשה לאישור הסדר, החייב יוכל להגיש בקשה לאישור הסדר חוב או פשרה אך ורק אם עדיין לא ניתן נגדו צו כינוס לנכסיו.

במידה והחייב אינו הגיש בקשה לפשיטת רגל הוא מוזמן בכל עת להגיש בקשה להסדר חוב או פשרה לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל.

על הבקשה לכלול מספר פרטים וטפסים –

עם הגשת הבקשה לאישור הפשרה יצרף החייב את תצהירו אשר אינו יכול לשלם את חובותיו אך מעוניין בכך.

  בנוסף על החייב לצרף דין וחשבון אשר יפורטו נכסיו של החייב, מקרקעין, מיטלטלין, לרבות זכויות או מניות אחרות בתאגידים, וכן פרטים בעניין הכנסותיו, חביותיו והוצאותיו תוך ציון שמות הנושים ופרטיהם.

דבר נוסף אשר על החייב לצרף הוא פרטים אשר ידועים לו לגבי נכסים הכנסות והוצאות של בן/בת זוגו ושל ילדיהם הבגירים והקטינים אשר גרים עימו.

לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט יש שיקול דעת אם לאשרה אך ורק אם התמלאו התנאים הבאים –

הסכם הפשטה צריך שישולם לפחות 30% מסך כלל החובות של החייב, כל חוב אשר אינו מובטח, בית המשפט רשאי להתנות את האישור לבקשה במתן ערובה לביצוע, זאת אומרת לתשלום על פי ההסדר.

במידה והבקשה הוגשה, כלל הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב מעוכבים, לרבות עיקולים וחקירות למיניהן.

בסופו של דבר, הליך זה הוא דומה להליכים אחרים אשר בסופם החייב מקבל הפטר, אך הליך מסוג זה יעיל משיטת רגל או הליך אחר, יתרונותיו ברורים גם בעקבות המהירות שאפשר לאשר הסכם פשרה מסוג כזה וגם מהסיבה שכך החייב נמנע מלהירשם כפושט רגל ואת כלל הרישומים אשר דבר זה גורר אחריו,

לבסוף אנו תמיד בודקים אם האופציה להליך כזה קיימת.

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחצו כאן! או התקשרו עכשיו 054-5414231

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *