ביטול עיקול


ביטול עיקול כאשר אדם חייב כספים ונפתחים נגדו תיקים הוצאה לפועל אך בגלל מצבו הכלכלי הוא אינו מסוגל לעמוד בתשלומים, ההוצאה לפועל מפעילה נגדו סנקציות במטרה לגבות את החוב. אחת מהסנקציות הכואבות היא העיקולים בהוצאה לפועל. אלו יכולים להיות עיקול מיטלטלין; עיקול מקרקעין ועיקול צד שלישי. העיקולים בהוצאה לפועל הם […]

ביטול עיקול